PRZEGRODA CENTRALNA PAX P5/11 2.0 XL – OBWÓD (PAX CENTRAL PARTITION P5/11 2.0 XL – CIRCULATION)

1.242,30

SKU Art.-Nr.:#: 278730310 Kategorie ,

ŚCIANA ŚRODKOWA Z GUMOWYMI PĘTLAMI I PRZEZROCZYSTYMI KIESZENIAMI W WERSJI XL. OBIEKT MODUŁU FUNKCJONALNEGO W WERSJI XL.

Panel środkowy z gumowymi pętlami i przezroczystymi kieszeniami w wersji XL. Funkcjonalny moduł obiegu w wersji XL.
Moduł mocowany jest za pomocą szlufek w korpusie plecaka ratunkowego PAX P5/11 2.0. Panel środkowy można używać/wyposażać indywidualnie.

Górna przegroda: Gumowe pętle z czerwonym kodem kolorystycznym do strzykawek lub cewników założonych na stałe.
Przegroda dolna: przezroczyste kieszenie na materiał opatrunkowy, materiał dostępowy itp.

Panel środkowy PAX P5/11 2.0 – rzędy gumowych pętelek ustawione na zewnątrz – kolor czerwony opcjonalnie można przymocować do pokrywy panelu środkowego.

Panel środkowy może służyć również jako moduł pokrywy w różnych produktach serii P5/11 2.0.
O kolorze panelu środkowego decyduje dostępny opcjonalnie kolorowy uchwyt. Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację w przypadku użycia, a co za tym idzie usprawnienie pracy z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą fluorescencyjnych żółtych szyn mocujących. Wymiana uchwytu jest łatwa i bezpieczna. Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

CENTRE WALL WITH RUBBER LOOPS AND TRANSPARENT POCKETS IN THE XL VERSION. FUNCTIONAL MODULE CIRCULATION IN THE XL VERSION.

Centre panel with rubber loops and transparent pockets in the XL version. Functional module for circulation in the XL version.
The module is fixed with loops in the body of the emergency backpack PAX P5/11 2.0. The centre panel can be used / equipped individually.

Top partitioning: Rubber loops with red colour coding for syringes or indwelling catheters.
Bottom partitioning: transparent pockets for dressing material, access material, etc.

The PAX centre panel P5/11 2.0 – rubber loop rows set outside – red can optionally be attached to the lid of the centre panel.

The centre panel can also be used as a lid module in various products of the P5/11 2.0 series.
The colour of the centre panel is determined by the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation in case of use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace. The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

PRZEGRODA CENTRALNA PAX P5/11 2.0 XL – OBWÓD (PAX CENTRAL PARTITION P5/11 2.0 XL – CIRCULATION)

1.242,30

SKU Art.-Nr.:#: 278730310 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie