PAX ŚCIANA ŚRODKOWA P5/11 2.0 XL – PRZELOT (PAX CENTRAL PARTITION P5/11 2.0 XL – AIRWAY)

1.242,30

SKU Art.-Nr.:#: 278720310 Kategorie ,

PRZEGRODA CENTRALNA LOTNICZA W WERSJI XL. MODUŁ FUNKCYJNY AIRWAY W WERSJI XL.

Ściana środkowa Airway w wersji XL. Moduł funkcjonalny Airway w wersji XL. Moduł mocowany jest za pomocą szlufek w korpusie plecaka ratunkowego PAX P5/11 2.0.

Panel środkowy można używać/wyposażać indywidualnie.
Podział górny: Trzy rzędy gumowych pętli z niebieskim kodem kolorystycznym dla sprzętu do intubacji. Dolna przegroda: Przezroczyste kieszenie na probówki, szpatułki, strzykawkę blokującą lub alternatywne drogi oddechowe.

Na pokrywie ściany środkowej można opcjonalnie zamocować ściankę środkową PAX P5/11 2.0 – rzędy gumowych pętli ustawionych na zewnątrz – kolor niebieski. Panel środkowy może służyć również jako moduł pokrywy w różnych produktach serii P5/11 2.0.

O kolorze panelu środkowego decyduje dostępny opcjonalnie kolorowy uchwyt. Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację w przypadku użycia, a co za tym idzie usprawnienie pracy z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą fluorescencyjnych żółtych szyn mocujących. Wymiana klamki jest łatwa i bezpieczna. Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie opcjonalne.

AIRWAY CENTRAL PARTITION IN THE XL VERSION. FUNCTION MODULE AIRWAY IN THE XL VERSION.

Centre wall Airway in the XL version. Functional module Airway in the XL version. The module is fixed with loops in the body of the emergency backpack PAX P5/11 2.0.

The centre panel can be used / equipped individually.
Top partitioning: Three rows of rubber loops with blue colour coding for intubation equipment. Bottom partition: Transparent pockets for tubes, spatulas, blocker syringe or alternative airway.

On the lid of the centre wall, the PAX centre wall P5/11 2.0 – rubber loop rows set outside – blue can optionally be attached. The centre panel can also be used as a lid module in various products of the P5/11 2.0 series.

The colour of the centre panel is determined by the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation in case of use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

PAX ŚCIANA ŚRODKOWA P5/11 2.0 XL – PRZELOT (PAX CENTRAL PARTITION P5/11 2.0 XL – AIRWAY)

1.242,30

SKU Art.-Nr.:#: 278720310 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie