MODUŁ PRZEZROCZYSTY PAX P5/11 2.0 – MLH (PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 – MLH)

276,75 

SKU Art.-Nr.:#: 278574510 Kategorie ,

MODUŁ PRZEZROCZYSTY PAX P5/11 2.0 – MLH MOŻE BYĆ OPCJONALNIE WYPOSAŻONY W AKCESORIA.

Moduł przezroczysty PAX P5/11 2.0 – MLH można opcjonalnie wyposażyć w akcesoria. Dwie zintegrowane szyny mocujące w kolorze żółtym, fluorescencyjnym w świetle dziennym umożliwiają wstawienie maksymalnie dwóch paneli środkowych i/lub systemu przegród. W przypadku przezroczystego modułu PAX P5/11 2.0 – MLH dostępne są cztery różne panele środkowe (przezroczyste kieszenie, pętle, przezroczyste kieszenie/pętle, zmienne pętle) i wariant przegrody są dostępne jako akcesoria opcjonalne. System przegród montowany w module umożliwia zmienny podział na maksymalnie 4 oddzielne przegródki.
Stabilizowane ścianki modułu zapewniają wysoki stopień stabilności nawet poza plecakiem.
Wspawane metalowe krążki w podstawie przezroczystego modułu umożliwiają łatwe i bezpieczne pozycjonowanie magnetyczne w wersjach plecakowych wykonanych z materiału PAX-Tec nowej serii PAX P5/11 2.0.
Kolorowanie przezroczystego modułu odbywa się za pomocą opcjonalnie dostępnego kolorowego uchwytu. Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację podczas użytkowania i tym samym usprawnia pracę z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą fluorescencyjnych żółtych szyn mocujących. Wymiana uchwytu jest łatwa i bezpieczna. Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe

THE PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 – MLH CAN BE OPTIONALLY EQUIPPED WITH ACCESSORIES.

The PAX see-through module P5/11 2.0 – MLH can be optionally equipped with accessories. The two integrated daylight fluorescent yellow fastening rails allow the insertion of up to two centre panels and/or a divider system. For the PAX see-through module P5/11 2.0 – MLH, four different centre panels (clear view pockets, loops, clear view pockets/loops, variable loops) and a divider variant are available as optional accessories. The divider system is inserted into the module and allows variable division into up to 4 individual compartments.
The stabilised walls of the module ensure a high degree of stability even outside the backpack.
The welded-in metal discs in the base of the clear module allow easy and secure magnetic positioning in the backpack versions made of PAX-Tec material of the new PAX P5/11 2.0 series.
The colouring of the clear module is done via the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation when in use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace. The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

 

MODUŁ PRZEZROCZYSTY PAX P5/11 2.0 – MLH (PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 – MLH)

276,75 

SKU Art.-Nr.:#: 278574510 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie