MODUŁ PRZEZROCZYSTY PAX P5/11 2.0 – L (PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 – L)

249,69 

SKU Art.-Nr.:#: 277044510 Kategorie ,

PRZEZROCZYSTY MODUŁ PAX P5/11 2,0 – L Z DUŻĄ MIEJSCEM NA OPCJONALNE AKCESORIA.

Przezroczysty moduł PAX P5/11 2.0 – L można opcjonalnie wyposażyć w różne akcesoria. Cztery zintegrowane, fluorescencyjne żółte szyny mocujące umożliwiają umieszczenie maksymalnie czterech paneli środkowych i/lub systemu przegród. Jako opcjonalne akcesoria do modułu przezroczystego PAX P5/11 2.0 – L dostępne są dwa różne panele środkowe (standardowe, intubacyjne) oraz wariant przegrody. Można także wkładać panele środkowe w wariancie MB. System przegród montowany w module umożliwia zmienny podział na maksymalnie 4 oddzielne przegródki.

Stabilizowane ścianki modułu zapewniają wysoki stopień stabilności nawet poza plecakiem. Wspawane metalowe krążki w podstawie przezroczystego modułu umożliwiają łatwe i bezpieczne pozycjonowanie magnetyczne w wersjach plecakowych wykonanych z materiału PAX-Tec nowej serii PAX P5/11 2.0.

Kolorowanie przezroczystego modułu odbywa się za pomocą opcjonalnie dostępnego kolorowego uchwytu. Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację podczas użytkowania i tym samym usprawnia pracę z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą fluorescencyjnych żółtych szyn mocujących. Wymiana uchwytu jest łatwa i bezpieczna.

Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe

PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 – L WITH PLENTY OF SPACE FOR OPTIONAL ACCESSORIES.

The PAX see-through module P5/11 2.0 – L can be optionally equipped with various accessories. The four integrated fluorescent yellow fastening rails allow the insertion of up to four centre panels and/or a divider system. Two different centre panels (standard, intubation) and a divider variant are available as optional accessories for the PAX see-through module P5/11 2.0 – L. Centre panels of the MB variant can also be inserted. The divider system is inserted into the module and allows variable division into up to 4 individual compartments.

The stabilised walls of the module ensure a high degree of stability even outside the backpack. The welded-in metal discs in the base of the clear module allow easy and secure magnetic positioning in the backpack versions made of PAX-Tec material of the new PAX P5/11 2.0 series.

The colouring of the clear module is done via the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation when in use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace.

The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

 

MODUŁ PRZEZROCZYSTY PAX P5/11 2.0 – L (PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 – L)

249,69 

SKU Art.-Nr.:#: 277044510 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie