MODUŁ POKRYWY PAX P5/11 2.0 – LOTNICZY (PAX LID MODULE P5/11 2.0 – AIRWAY)

1.357,92 

SKU Art.-Nr.:#: 278690310 Kategorie ,

P5/11 2.0 MODUŁ POKRYWY DO ZARZĄDZANIA DROGAMI POWIETRZA.

P5/11 2.0 Moduł pokrywy do udrożnienia dróg oddechowych. Moduł mocowany jest w korpusie wariantów plecaków wykonanych z materiału PAX-Tec za pomocą wspawanych metalowych podkładek. Moduł posiada szybko dostępny otwór zamykany na magnes i jest wyposażony od wewnątrz w trzy przezroczyste kieszenie na akcesoria. Wewnątrz wieczka znajdują się trzy regulowane gumowe pętle. Dzięki trzem pętlom zamontowanym na zewnątrz ramy moduł funkcyjny w P5/11 2.0 XL może być również używany jako panel środkowy.

Moduł pokrywy jest kolorowany za pomocą opcjonalnie dostępnego kolorowego uchwytu. Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację w przypadku użycia, a co za tym idzie usprawnienie pracy z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą fluorescencyjnych żółtych szyn mocujących. Wymiana uchwytu jest łatwa i bezpieczna.

Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

P5/11 2.0 LID MODULE FOR AIRWAY MANAGEMENT.

P5/11 2.0 Lid module for airway management. The module is fixed in the body of the backpack variants made of PAX-Tec material with welded-in metal washers. The module has a quick-access opening with magnetic closure and is equipped on the inside with three transparent pockets for accessories. The inside of the lid has three variable rubber loops. With the three loops mounted on the outside of the frame, the function module in the P5/11 2.0 XL can also be used as a centre panel.

The lid module is coloured by means of the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation in case of use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace.

The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

MODUŁ POKRYWY PAX P5/11 2.0 – LOTNICZY (PAX LID MODULE P5/11 2.0 – AIRWAY)

1.357,92 

SKU Art.-Nr.:#: 278690310 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie