MODUŁ POKRYWY PAX P5/11 2.0 – CYRKULACJA (PAX LID MODULE P5/11 2.0 – CIRCULATION)

1.357,92

SKU Art.-Nr.:#: 278710310 Kategorie ,

MODUŁ POKRYWY PAX P5/11 2.0 – CYRKULACJA (GUMOWE PĘTLE I PRZEŹROCZYSTE KIESZENIE).

Obwód modułu pokrywy (gumowe pętle i przezroczyste kieszenie). Moduł pokrywy można używać/wyposażać indywidualnie. Pokrywa zamyka się magnetycznie.

Górna przegroda: Gumowe pętle z czerwonym kodem kolorystycznym do strzykawek lub cewników założonych na stałe. Dolna przegroda: przezroczyste kieszenie na materiał opatrunkowy, materiał dostępowy itp.
Moduł mocowany jest za pomocą wspawanych metalowych podkładek w korpusie wersji plecaków wykonanych z materiału PAX-Tec. Wewnątrz wieczka znajdują się trzy regulowane gumowe pętle. Dzięki trzem pętlom zamontowanym na zewnątrz ramy moduł funkcyjny w P5/11 2.0 XL może być również używany jako panel środkowy.

O kolorze modułu pokrywy decyduje opcjonalnie dostępny kolorowy uchwyt. Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację w przypadku użycia, a co za tym idzie usprawnienie pracy z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą fluorescencyjnych żółtych szyn mocujących. Wymiana uchwytu jest łatwa i bezpieczna. Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe

PAX LID MODULE P5/11 2.0 – CIRCULATION(RUBBER LOOPS AND CLEAR POCKETS).

Lid module circuit (rubber loops and transparent pockets). The lid module can be used / equipped individually. The lid closes magnetically.

Top partitioning: Rubber loops with red colour coding for syringes or indwelling catheters. Bottom partitioning: transparent pockets for dressing material, access material etc.
The module is fixed with welded-in metal washers in the body of the backpack versions made of PAX-Tec material. The inside of the lid has three variable rubber loops. With the three loops mounted on the outside of the frame, the function module in the P5/11 2.0 XL can also be used as a centre panel.

The colour of the lid module is determined by the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation in case of use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace. The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

 

MODUŁ POKRYWY PAX P5/11 2.0 – CYRKULACJA (PAX LID MODULE P5/11 2.0 – CIRCULATION)

1.357,92

SKU Art.-Nr.:#: 278710310 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie