MODUŁ PAX P5/11 2.0 – SH (PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 – SH)

222,63

SKU Art.-Nr.:#: 278564510 Kategorie ,

MODUŁ PRZEZROCZYSTY PAX P5/11 2.0 – SH

Moduł przezroczysty PAX P5/11 2.0 – SH to moduł przezroczysty PAX P5/11 2.0 – S o podwójnej wysokości. Przezroczysty moduł w rozmiarze SH oferuje dwukrotnie większą przestrzeń w porównaniu do przezroczystego modułu S, a tym samym więcej miejsca na różne małe materiały. Stabilizowane ścianki modułu zapewniają wysoki stopień stabilności nawet poza plecakiem.
Przyspawane metalowe dyski w dolnej części przezroczystego modułu umożliwiają łatwe i bezpieczne pozycjonowanie magnetyczne w wersjach plecakowych wykonanych z materiału PAX-Tec nowej serii PAX P5/11 2.0.

Podczas ładowania butli z tlenem, dzięki temu modułowi można optymalnie wykorzystać przestrzeń po lewej i prawej stronie butli.

Kolorowanie przezroczystego modułu odbywa się za pomocą opcjonalnie dostępnego kolorowego uchwytu. Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację podczas użytkowania i tym samym usprawnia pracę z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą fluorescencyjnych żółtych szyn mocujących. Wymiana uchwytu jest łatwa i bezpieczna.

Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe

PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 – SH

The PAX clear module P5/11 2.0 – SH is the PAX clear module P5/11 2.0 – S in double height. The clear module in size SH offers twice the space compared to the clear module S and thus more space for various small materials. The stabilised walls of the module ensure a high degree of stability even outside the rucksack.
The welded metal discs in the bottom of the clear module allow easy and secure magnetic positioning in the backpack versions made of PAX-Tec material of the new PAX P5/11 2.0 series.

When loading an oxygen cylinder, the space to the left and right of the cylinder can be optimally used with this module.

The colouring of the clear module is done via the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation when in use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace.

The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

 

MODUŁ PAX P5/11 2.0 – SH (PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 – SH)

222,63

SKU Art.-Nr.:#: 278564510 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie