MODUŁ PAX P5/11 2.0 S (PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 S)

152,52 

SKU Art.-Nr.:#: 277074510 Kategorie ,

MODUŁ PAX P5/11 2.0 OFERUJE MIEJSCE NA RÓŻNE NIEWIELKIE MATERIAŁY.

Moduł przezroczysty PAX P5/11 2.0 – S to najmniejszy moduł z serii P5/11 2.0. Przezroczysty moduł w rozmiarze S oferuje miejsce na różne drobne materiały. Stabilizowane ścianki modułu zapewniają wysoki stopień stabilności nawet poza plecakiem.
Wspawane metalowe krążki w podstawie przezroczystego modułu umożliwiają łatwe i bezpieczne pozycjonowanie magnetyczne w wersjach plecakowych wykonanych z materiału PAX-Tec nowej serii PAX P5/11 2.0.

Kolorowanie przezroczystego modułu odbywa się za pomocą opcjonalnie dostępnego kolorowego uchwytu. Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację podczas użytkowania i tym samym usprawnia pracę z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą fluorescencyjnych żółtych szyn mocujących. Wymiana uchwytu jest łatwa i bezpieczna. Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe

PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 OFFERS SPACE FOR VARIOUS SMALL MATERIALS.

The PAX clear module P5/11 2.0 – S is the smallest module of the P5/11 2.0 series. The clear module in size S offers space for various small materials. The stabilised walls of the module ensure a high degree of stability even outside the backpack.
The welded-in metal discs in the base of the clear module enable easy and secure magnetic positioning in the backpack versions made of PAX-Tec material of the new PAX P5/11 2.0 series.

The colouring of the clear module is done via the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation when in use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace. The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

 

MODUŁ PAX P5/11 2.0 S (PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 S)

152,52 

SKU Art.-Nr.:#: 277074510 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie