MODUŁ PAX P5/11 2.0 – ML (PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 – ML)

218,94

SKU Art.-Nr.:#: 277054510 Kategorie ,

MODUŁ PRZEZROCZYSTY PAX P5/11 2,0 – ML MOŻE BYĆ OPCJONALNIE WYPOSAŻONY W AKCESORIA.

Moduł przezroczysty PAX P5/11 2.0 – ML można opcjonalnie wyposażyć w akcesoria. Dwie zintegrowane, żółte szyny mocujące o wysokiej widoczności umożliwiają wstawienie maksymalnie dwóch paneli środkowych i/lub systemu przegród. W przypadku przezroczystego modułu PAX P5/11 2.0 – ML dostępne są cztery różne panele środkowe (przezroczyste kieszenie, pętle, przezroczyste kieszenie/pętle, zmienne pętle) oraz wariant przegrody są dostępne jako akcesoria opcjonalne. System przegród montowany w module umożliwia zmienny podział na maksymalnie 3 oddzielne przegródki.

Stabilizowane ścianki modułu zapewniają wysoki stopień stabilności nawet poza plecakiem.

Wspawane metalowe krążki w podstawie przezroczystego modułu umożliwiają łatwe i bezpieczne pozycjonowanie magnetyczne w wersjach plecakowych wykonanych z materiału PAX-Tec nowej serii PAX P5/11 2.0.

Kolorystyka przeźroczystego modułu odbywa się za pomocą dostępnego opcjonalnie kolorowego uchwytu. Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację podczas użytkowania i tym samym usprawnia pracę z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą odblaskowych żółtych szyn mocujących. Wymiana uchwytu jest łatwa i bezpieczna.

Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

 

THE PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 – ML CAN BE OPTIONALLY EQUIPPED WITH ACCESSORIES.

The PAX see-through module P5/11 2.0 – ML can be optionally equipped with accessories. The two integrated high-viz yellow fastening rails allow the insertion of up to two centre panels and/or a divider system. For the PAX see-through module P5/11 2.0 – ML, four different centre panels (see-through pockets, loops, see-through pockets/loops, variable loops) and a divider variant are available as optional accessories. The divider system is inserted into the module and allows variable division into up to 3 individual compartments.

The stabilised walls of the module ensure a high degree of stability even outside the backpack.

The welded-in metal discs in the base of the see-through module allow easy and secure magnetic positioning in the backpack versions made of PAX-Tec material of the new PAX P5/11 2.0 series.

The colouring of the see-through module is done via the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation when in use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the high-viz yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace.

The PAX Handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

MODUŁ PAX P5/11 2.0 – ML (PAX SEE-THROUGH MODULE P5/11 2.0 – ML)

218,94

SKU Art.-Nr.:#: 277054510 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie