MODUŁ FUNKCYJNY PAX P5/11 2.0 – WENTYLACJA DLA DOROSŁYCH, DROGÓW ODDECHOWYCH

271,83 

SKU Art.-Nr.:#: 278814510 Kategorie ,

MODUŁ FUNKCYJNY PAX P5/11 2.0 – WENTYLACJA DLA DOROSŁYCH, DROGÓW ODDECHOWYCH

Funkcjonalny moduł do przechowywania materiałów do wentylacji dorosłych lub trudnych dróg oddechowych.

Podział sufitu: brak podziału
Podział podłogi: brak podziału

Moduł funkcyjny nie ma metalowych krążków w podłodze. Moduł jest zabezpieczony przezroczystą pokrywą wariantów P5/11 2.0 wykonaną z PAX-Rip Tec.

Kolorowanie modułu funkcyjnego odbywa się za pomocą opcjonalnie dostępnego kolorowego uchwytu. Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację podczas użytkowania i tym samym usprawnia pracę z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą fluorescencyjnych żółtych szyn mocujących. Wymiana uchwytu jest łatwa i bezpieczna. Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Ten produkt nie jest kompatybilny ze standardowymi modułami P5/11 2.0! Zalecamy stosowanie go wyłącznie w ramach poniższych zestawów.

Zestaw modułów funkcyjnych PAX P5/11 2.0 XL Air Rescue – zaawansowany (281104510S)
Zestaw modułów funkcyjnych PAX P5/11 2.0 XL Air Rescue — podstawowy 1 (281114510S)
Zestaw modułów funkcyjnych PAX P5/11 2.0 XL ratownictwa lotniczego – Basic 2 (281124510S

PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – VENTILATION ADULT, AIRWAY

Functional module to accommodate materials for adult ventilation or difficult airway.

Ceiling partitioning: no partitioning
Floor partitioning: no partitioning

The function module has no metal discs in the floor. The module is secured by the transparent cover of the P5/11 2.0 variants made of PAX-Rip Tec.

The colouring of the function module is done via the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation when in use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace. The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

This product is not compatible with the standard modules of the P5/11 2.0! We recommend using it only as part of the following sets.

PAX Function Module Set P5/11 2.0 XL Air Rescue – Advanced (281104510S)
PAX Function Module Set P5/11 2.0 XL Air Rescue – Basic 1 (281114510S)
PAX function module set P5/11 2.0 XL air rescue – Basic 2 (281124510S)

 

MODUŁ FUNKCYJNY PAX P5/11 2.0 – WENTYLACJA DLA DOROSŁYCH, DROGÓW ODDECHOWYCH

271,83 

SKU Art.-Nr.:#: 278814510 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie