MODUŁ FUNKCYJNY PAX P5/11 2.0 – LS (PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – LS)

215,25 

SKU Art.-Nr.:#: 278684510 Kategorie ,

MODUŁ FUNKCYJNY PAX P5/11 2.0 – LS

Moduł funkcyjny zapewniający optymalne wykorzystanie przestrzeni podczas korzystania z modułu funkcyjnego dostępu/infuzji lub intubacji w korpusie serii P5/11 2.0.

Wspawane metalowe dyski w podstawie modułu funkcyjnego umożliwiają łatwe i bezpieczne pozycjonowanie magnetyczne w wariantach plecaków wykonanych z materiału PAX-Tec nowej serii PAX P5/11 2.0.
Kolorowanie modułu funkcyjnego odbywa się za pomocą opcjonalnie dostępnego kolorowego uchwytu.

Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację podczas użytkowania i tym samym usprawnia pracę z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą fluorescencyjnych żółtych szyn mocujących.

Wymiana uchwytu jest łatwa i bezpieczna. Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe

PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – LS

Function module for optimal use of space when using the access/infusion or intubation function module in the body of the P5/11 2.0 series.

The welded-in metal discs in the base of the function module allow easy and secure magnetic positioning in the backpack variants made of PAX-Tec material of the new PAX P5/11 2.0 series.
The colouring of the function module is done via the optionally available coloured handle.

An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation when in use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails.

The handle is easy and safe to replace. The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

 

MODUŁ FUNKCYJNY PAX P5/11 2.0 – LS (PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – LS)

215,25 

SKU Art.-Nr.:#: 278684510 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie