MODUŁ FUNKCJONALNY PAX P5/11 2.0 – WENTYLACJA PEDIATRYCZNA, SSĄCA, URAZOWA (PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – VENTILATION PAEDIATRIC., SUCTION, TRAUMA)

318,57 

SKU Art.-Nr.:#: 278794510 Kategorie ,

MODUŁ FUNKCJONALNY PAX P5/11 – WENTYLACJA PEDIATRYCZNA, SSĄCA, URAZOWA

Moduł funkcjonalny do przechowywania materiałów do wentylacji, odsysania i opatrywania urazów u dzieci.

Moduł funkcjonalny nie posiada metalowych krążków w podstawie. Moduł jest zabezpieczony przez przezroczystą pokrywę wariantów P5/11 2.0 wykonaną z PAX-Rip Tec.

Kolorystyka modułu funkcjonalnego odbywa się za pomocą dostępnej opcjonalnie kolorowej klamki. Zintegrowane pole na etykietę oferuje wystarczająco dużo miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację podczas użytkowania, a co za tym idzie usprawnienie pracy z pacjentem. Mocuje się go za pomocą jasnożółtych szyn mocujących. Uchwyt można łatwo i bezpiecznie wymienić. Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Ten produkt nie jest kompatybilny ze standardowymi modułami P5/11 2.0! Zalecamy stosowanie wyłącznie jako część poniższych zestawów.

Zestaw modułów funkcyjnych PAX P5/11 2.0 XL ratownictwa powietrznego – zaawansowany (281104510S)
Zestaw modułów funkcyjnych PAX P5/11 2.0 XL ratownictwa powietrznego – Basic 1 (281114510S)
Zestaw modułów funkcyjnych PAX P5/11 2.0 XL ratownictwa lotniczego – Basic 2 (281124510S)

PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – VENTILATION PAED., SUCTION, TRAUMA

Functional module for the accommodation of materials for the ventilation of children, suction or trauma care.

The function module has no metal discs in the floor. The module is secured by the transparent cover of the P5/11 2.0 variants made of PAX-Rip Tec.

The colouring of the function module is done via the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation when in use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace. The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

This product is not compatible with the standard modules of the P5/11 2.0! We recommend using it only as part of the following sets.

PAX Function Module Set P5/11 2.0 XL Air Rescue – Advanced (281104510S)
PAX Function Module Set P5/11 2.0 XL Air Rescue – Basic 1 (281114510S)
PAX function module set P5/11 2.0 XL air rescue – Basic 2 (281124510S)

MODUŁ FUNKCJONALNY PAX P5/11 2.0 – WENTYLACJA PEDIATRYCZNA, SSĄCA, URAZOWA (PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – VENTILATION PAEDIATRIC., SUCTION, TRAUMA)

318,57 

SKU Art.-Nr.:#: 278794510 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie