MODUŁ FUNKCJI PAX P5/11 2.0 – PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA (PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – BASIC DIAGNOSTIK)

318,57 

SKU Art.-Nr.:#: 278804510 Kategorie ,

PODSTAWOWY MODUŁ FUNKCJI PAX – DIAGNOSTYKA

Moduł funkcjonalny do przechowywania nożyczek do odzieży, ciśnieniomierza, glukometru itp.

Podział pokrywy: kieszenie
Podział pięter: brak podziału

Moduł funkcjonalny nie posiada metalowych krążków w podstawie. Moduł jest zabezpieczony przez przezroczystą pokrywę wariantów P5/11 2.0 wykonaną z PAX-Rip Tec.

Kolorystyka modułu funkcjonalnego odbywa się za pomocą dostępnej opcjonalnie kolorowej klamki. Zintegrowane pole na etykietę oferuje wystarczająco dużo miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację podczas użytkowania, a co za tym idzie usprawnienie pracy z pacjentem. Mocuje się go za pomocą jasnożółtych szyn mocujących. Uchwyt można łatwo i bezpiecznie wymienić. Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Ten produkt nie jest kompatybilny ze standardowymi modułami P5/11 2.0! Zalecamy stosowanie wyłącznie jako część poniższych zestawów.

Zestaw modułów funkcyjnych PAX P5/11 2.0 XL ratownictwa powietrznego – zaawansowany (281104510S)
Zestaw modułów funkcyjnych PAX P5/11 2.0 XL ratownictwa powietrznego – Basic 1 (281114510S)
Zestaw modułów funkcyjnych PAX P5/11 2.0 XL ratownictwa lotniczego – Basic 2 (281124510S)

PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – BASIC DIAGNOSTIC

Functional module for storing dress scissors, blood pressure monitor, blood glucose meter, etc.

Top partitioning: insertable compartments
Floor partitioning: no partitioning

The function module has no metal discs in the floor. The module is secured by the transparent cover of the P5/11 2.0 variants made of PAX-Rip Tec.

The colouring of the function module is done via the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation when in use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace. The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

This product is not compatible with the standard modules of the P5/11 2.0! We recommend using it only as part of the following sets.

PAX Function Module Set P5/11 2.0 XL Air Rescue – Advanced (281104510S)
PAX Function Module Set P5/11 2.0 XL Air Rescue – Basic 1 (281114510S)
PAX function module set P5/11 2.0 XL air rescue – Basic 2 (281124510S)

MODUŁ FUNKCJI PAX P5/11 2.0 – PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA (PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – BASIC DIAGNOSTIK)

318,57 

SKU Art.-Nr.:#: 278804510 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie