MODUŁ FUNKCJI PAX P5/11 2.0 – INTUBACJA (PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – INTUBATION)

527,67

SKU Art.-Nr.:#: 278704510 Kategorie ,

MODUŁ FUNKCJI PAX P5/11 2.0 – INTUBACJA

Zakwaterowanie m.in.: rurek krtaniowych ze strzykawką blokującą, rurek dotchawiczych wraz ze spartelem i larygoskopem oraz innymi akcesoriami. Funkcjonalny moduł mieszczący m.in.: rurki krtaniowe ze strzykawką blokującą, rurki dotchawicze wraz ze spartelem i larygoskopem oraz inne akcesoria.
Moduł posiada szybko dostępną przegrodę w pokrywie i jest wyposażony w rząd gumowych pętli od wewnątrz.

Przyspawane metalowe dyski w dolnej części modułu funkcyjnego umożliwiają łatwe i bezpieczne pozycjonowanie magnetyczne w wariantach plecaków wykonanych z materiału PAX-Tec nowej serii PAX P5/11 2.0.
Kolorowanie modułu funkcyjnego odbywa się za pomocą opcjonalnie dostępnego kolorowego uchwytu. Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację podczas użytkowania i tym samym usprawnia pracę z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą fluorescencyjnych żółtych szyn mocujących. Wymiana uchwytu jest łatwa i bezpieczna. Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – INTUBATION

Accommodation of e.g.: Laryngeal tubes incl. blocker syringe, endotracheal tubes together with spartel and larygoscope as well as other accessories. Functional module for accommodating e.g.: Laryngeal tubes incl. blocker syringe, endotracheal tubes together with spartel and larygoscope as well as other accessories.
The module has a quick-access compartment in the lid and is equipped with a row of rubber loops on the inside.

The welded metal discs in the bottom of the function module allow easy and secure magnetic positioning in the backpack variants made of PAX-Tec material of the new PAX P5/11 2.0 series.
The colouring of the function module is done via the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation when in use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace. The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

MODUŁ FUNKCJI PAX P5/11 2.0 – INTUBACJA (PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – INTUBATION)

527,67

SKU Art.-Nr.:#: 278704510 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie