MODUŁ FUNKCJI PAX P5/11 2.0 – DOSTĘP / IO (PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – ACCESS / IO)

970,47

SKU Art.-Nr.:#: 278784510 Kategorie ,

MODUŁ FUNKCJI PAX P5/11 2.0 – DOSTĘP / IO

Funkcjonalny moduł do przechowywania niezbędnych materiałów do i.v. i m.in. dostęp m.in. wiertło do kości. Dostęp m.in. wiertło do kości.

Podział górny: szlufki, przeźroczyste kieszenie, kieszeń wsuwana.
Podział dolny: rząd pętli, pętla pojedyncza, przegroda do podziału przedziałów.

Moduł funkcyjny nie ma metalowych krążków w podłodze. Moduł jest zabezpieczony przezroczystą pokrywą wariantów P5/11 2.0 wykonaną z PAX-Rip Tec.

Kolorowanie modułu funkcyjnego odbywa się za pomocą opcjonalnie dostępnego kolorowego uchwytu. Zintegrowane pole na opis zapewnia wystarczającą ilość miejsca na dalsze informacje. Odpowiednia kolorystyka zapewnia szybką orientację podczas użytkowania i tym samym usprawnia pracę z pacjentem. Uchwyt mocowany jest za pomocą fluorescencyjnych żółtych szyn mocujących. Wymiana uchwytu jest łatwa i bezpieczna. Moduł klamki PAX P5/11 2.0 nie wchodzi w zakres dostawy i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Ten produkt nie jest kompatybilny ze standardowymi modułami P5/11 2.0! Zalecamy stosowanie go wyłącznie w ramach poniższych zestawów.

Zestaw modułów funkcyjnych PAX P5/11 2.0 XL Air Rescue – zaawansowany (281104510S)
Zestaw modułów funkcyjnych PAX P5/11 2.0 XL Air Rescue — podstawowy 1 (281114510S)
Zestaw modułów funkcyjnych PAX P5/11 2.0 XL ratownictwa lotniczego – Basic 2 (281124510S)

PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – ACCESS / IO

Functional module for storing the required materials for i.v. and i.o. access incl. bone drill. Access incl. bone drill.

Top partitioning: loops, transparent pockets, insertion pocket.
Bottom partitioning: row of loops, single loop, divider for compartment partitioning.

The function module has no metal discs in the floor. The module is secured by the transparent cover of the P5/11 2.0 variants made of PAX-Rip Tec.

The colouring of the function module is done via the optionally available coloured handle. An integrated labelling field provides sufficient space for further information. A corresponding colour scheme ensures quick orientation when in use and thus improved work on the patient. The handle is attached using the fluorescent yellow fastening rails. The handle is easy and safe to replace. The PAX handle Module P5/11 2.0 is not included in the scope of delivery and is available as an optional accessory.

This product is not compatible with the standard modules of the P5/11 2.0! We recommend using it only as part of the following sets.

PAX Function Module Set P5/11 2.0 XL Air Rescue – Advanced (281104510S)
PAX Function Module Set P5/11 2.0 XL Air Rescue – Basic 1 (281114510S)
PAX function module set P5/11 2.0 XL air rescue – Basic 2 (281124510S)

MODUŁ FUNKCJI PAX P5/11 2.0 – DOSTĘP / IO (PAX FUNCTION MODULE P5/11 2.0 – ACCESS / IO)

970,47

SKU Art.-Nr.:#: 278784510 Kategorie ,

Shopping Cart

Skontaktuj się z nami
500 100 279

Nasz wiadomość:
biuro@paxbags-pl.com

Kategorie